Coaching

Coaching

Coaching är ett sätt för att hjälpa dig att tydliggöra egna resurser, egna önskningar, egna upplevda begränsningar och rädslor på vägen mot ditt önskade mål. Här undersöker du och jag ihop vilka resurser och redskap som redan finns och vad som behövs för att nå dina önskade resultat. Genom samtalet delas den större bilden upp i mindre delar och blir då mer överskådlig för dig. Du får en tydligare riktning, dina egna redskap och resurser tydliggörs för dig och det blir då lättare för dig att nå ditt önskade mål! I mitt coachande använder jag mig av klassiska cochingmetoder men också av min egen förmåga att känna in och förnimma energier och det som finns under ytan. Vi kommer att röra oss i spektret Då-tid, Nu-tid och Fram-tid beroende på vart din coachingresa för oss. Du har själv svaren inom dig och jag är med och hjälper dig på din väg till att se vilka resurser och redskap du har samt vad du behöver ta in mer av eller släppa taget om.

Så väl som att nå dina uppsatta mål, medför coachingen många gånger djup personlig läkning som i sin tur ökar din livskvalitet och hälsa.

Coaching - 60 minuter, 890 kr

Coaching nybesök - Coaching nybesök distans

Vid Nybesök bjuder SoulMother på 15 minuter då ni lär känna varandra och går igenom förväntningar på sessionerna och hur de går till. Första besöket är 75 minuter långt, därefter är coachingsessionerna 60 minuter/ gång.

Coaching nybesök - 75 minuter, 890kr


Distans coaching går till så att din coach ringer upp dig på avtalad tid och sedan har ni sessionen över telefonen. Tänk då på att du är på en plats där du är ostörd. Du behöver själv ansvara för sekretessen d.v.s att ingen hör det du talar om om du inte vill detta. Avsätt tid för coachingen, spring inte runt och vattna blommor, promenera med hunden plocka undan disken eller liknande. Coaching kräver tid och närvaro. Slösa inte bort den här stunden genom att "multi taska". Ha gärna ett glas vatten till hands. Kanske papper och penna om du vill skriva upp något. Ibland kan känslor av t.ex. sorg eller annat komma till ytan under en coaching session, det kan vara fint att vara förbered för detta.

Vid första Coaching tillfället, Nybesök, börjar vi sessionen med att lära känna varandra och pratar om hur coachingen går till och vilka förväntningar som finns, vilket ansvar coachen har och vilket ansvar du som klient har. Därefter påbörjar vi sessionen. Avsätt 75 minuter första gången därefter är var coachingsession 60 minuter lång.

Coaching Distans Nybesök - 75 minuter, 855 kr

Coaching distans

Coaching går bra att göra på distans över telefonen. dvs du behöver inte vara bosatt i närheten av SoulMother för att kunna ta emot den här tjänsten.

Distans coaching går till så att din coach ringer upp dig på avtalad tid och sedan har ni sessionen över telefonen. Tänk då på att du är på en plats där du är ostörd. Du behöver själv ansvara för sekretessen d.v.s att ingen hör det du talar om om du inte vill detta. Avsätt tid för coachingen, spring inte runt och vattna blommor, promenera med hunden plocka undan disken eller liknande. Coaching kräver tid och närvaro. Slösa inte bort den här stunden genom att "multi taska". Ha gärna ett glas vatten till hands. Kanske papper och penna om du vill skriva upp något. Ibland kan känslor av t.ex. sorg eller annat komma till ytan under en coaching session, det kan vara fint att vara förbered för detta.

Coaching Distans - 60 minuter, 855 kr

Coaching paket

Coaching Paket 1 innehåller 3 sessioner á 60 min/ gång
I Paket 1 ingår 3 olika sessioner á 60 minuter styck vid olika tillfällen som bokas enligt överenskommelse med din coach. Ordinarie pris för 3 coaching tillfällen är 2670kr. I detta erbjudandet sparar du alltså 120 kr.


Coaching Paket 2 innehåller 5 sessioner á 60 min/gång
I paket 2 ingår 5 olika sessioner á 60 minuter styck vid olika tillfällen som bokas enligt överenskommelse med din coach. Ordinarie pris för 5 coaching tillfällen är 4450kr. I detta erbjudandet sparar du alltså 200 kr.


Coaching Paket 3 innehåller 10 sessioner á 60 minuter/gång
I Paket 3 ingår 10 olika sessioner á 60 minuter styck vid olika tillfällen som bokas enligt överenskommelse med din coach. Ordinarie pris för 10 coaching tillfällen är 8900kr. I detta erbjudandet sparar du 905kr.

© 2024, Soulmother, All Rights Reserved | Hemsida & Webdesign+Nordiska+Webbyrån